Medicīnas centrs „Vesels” īsteno Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana „Veselības Centru apvienība” struktūrvienībā „Medicīnas centrs „Vesels””.
2011.gada 08.decembā ir noslēgts līgums Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/CFLA/098 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu.
Projekta mērķis ir sakārtot primārās veselības aprūpes infrastruktūru, uzlabojot ģimenes ārstu pieejamību un materiāli tehnisko bāzi.
Projekta ietvaros paredzēts veikt remontu ģimenes ārstu prakšu kabinetos, iegādāties ārstniecības procesa nodrošināšanai nepieciešamās ierīces, mēbeles, datorus un biroja tehniku.
Projekta kopējās izmaksas 113 621.17 EUR, tai skaitā ERAF finansējums ir 72 376.67 EUR un pašu finansējums ir 41 244.50 EUR. Projektu plānots pabeigt 2015.gadā.

ERAF.jpgCenu aptaujas ERAF finansētā projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana „Veselības Centru apvienība” struktūrvienībā „Medicīnas centrs „Vesels”” (identifikācijas Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/CFLA/098) ietvaros:

1. Cenu aptauja uz Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu vienkāršotu rekonstrukciju un renovāciju
Izsludināšanas datums: 05.11.2014.
Cenu aptaujas priekšmets: Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu vienkāršota rekonstrukcija un renovācija projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana „Veselības Centru apvienība” struktūrvienībā „Medicīnas centrs „Vesels”” ietvaros.
Iesniegšanas termiņš: līdz 2014.gada 21.novembrim plkst. 14.00
Kontaktpersona: Igors Usovs, tālr. 28440032, e-pasts igors.usovs@vca.lv 

Pielikumi: PaziņojumsRezultātiLīgums

2. Cenu aptauja uz Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu vienkāršotas rekonstrukcijas un renovācijas būvuzraudzību 
Izsludināšanas datums: 29.12.2014.
Cenu aptaujas priekšmets: Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu rekonstrukcijas un renovācijas darbu būvuzraudzību ERAF finansētā projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana AS „Veselības centru apvienība” struktūrvienībā Medicīnas centrs ”Vesels” ietvaros;
Iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 14.janvārim plkst. 14.00
Kontaktpersona: Igors Usovs, tālr. 28440032, e-pasts igors.usovs@vca.lv 

Pielikumi: PaziņojumsRezultātiLīgums