Noderīga informācija pacientiem! 

AS “Veselības centru apvienība” valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus var saņemt:

  • Latvijas pilsoņi un nepilsoņi;
  • Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi, kas uzturas Latvijā saistībā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļi;
  • ārzemnieki, kam ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā;
  • bēgļi un personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss;
  • aizturētie, apcietinātie un ar brīvības atņemšanu notiesātās personas.
Latvijas pilsoņu un Latvijas nepilsoņu laulātajām, kurām ir termiņuzturēšanās atļauja Latvijā, no valsts pamatbudžeta ir tiesības saņemt bezmaksas grūtnieču aprūpi un dzemdību palīdzību. 

Pārējās personas veselības aprūpes pakalpojumus saņem par maksu – atbilstoši ārstniecības iestādes vai speciālista noteiktajam maksas pakalpojumu cenrādim.

invalid.jpgIestādēs ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Sadaļā “Informācija pacientiem” apkopota informācija, kas palīdzēs jums vienuviet uzzināt šādu informāciju: