Obligātās veselības pārbaudes

Veselības centru apvienības medicīnas iestādēs var veikt visas nepieciešamās obligātās veselības pārbaudes.

Saskaņā ar Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumiem Nr. 219 „Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude” darba devēja pienākums ir nodrošināt obligātās veselības pārbaudes jebkuram darbiniekam, kurš savā darba vietā tiek vai var tikt pakļauts veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem (arī darbam ar datoru). Šo noteikumu izpildi kontrolē Valsts darba inspekcija.

Obligāto veselības pārbaudi darbiniekiem ir jāveic:

· stājoties darba attiecībās,

· periodiski vienu reizi 1-3 gados,

· mainoties veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem vai īpašajiem apstākļiem,

· pēc arodslimību ārsta norādījuma,

· pēc nodarbinātā pieprasījuma,

· pēc darba devēja iniciatīvas.

ZINĀŠANAI!

Lai darbinieks dotos uz obligāto veselības pārbaudi, darba devējs noformē Obligāto veselības pārbaudes karti (2 eksemplāros), ņemot vērā darba vides kaitīgos faktorus.

KĀ NOTIEK PĀRBAUDE

  • VCA poliklīnika klienti tiek nodrošināti ar visiem nepieciešamajiem izmeklējumiem un speciālistiem obligātās veselības pārbaudes veikšanai.
  • Ārsti speciālisti ātri un kvalitatīvi veic izmeklējumus, un sertificēts arodslimību ārsts sniedz slēdzienu par darbinieka atbilstību veicamajam darbam.
  • Arodveselības nodaļa piedāvā 1-3 stundu laikā veikt obligātās veselības pārbaudes, noformēt personas medicīnisko grāmatiņu, kā arī stundas laikā noformēt medicīnisko izziņu autovadītājiem un ieroču nēsāšanas atļaujām.
  • Piedāvājam arī dienesta speciālistu pakalpojumus izbraukumā uz darba vietām visā Latvijā.

INFORMĀCIJAI!

Arodārsts par darbinieka veselības stāvokli informē tikai darbinieku. Darba devējam slēdzienā norāda, vai darbinieka veselības stāvoklis atbilst vai neatbilst veicamajam darbam, kā arī iesaka, piemēram – vai, strādājot pie datora, ir jālieto redzes korekcijas līdzekļi.

Darbinieks ar arodārstu var pārrunāt jautājumus par citām veselības problēmām, savukārt ārsts var rekomendēt, kādus speciālistus būtu ieteicams apmeklēt ārpus šīs obligātās veselības pārbaudes.

Reizi gadā periodiskās veselības pārbaudes jāveic tiem darbiniekiem, kuri strādā sevišķi kaitīgos apstākļos, piemēram, nodarbinātā veselības stāvokli darbā ietekmē vēzi izraisošas vielas, vai arī viņš ir pakļauts tādam darba vides faktoru līmenim, kas pārsniedz noteiktās ekspozīcijas robežvērtības. Tāpat reizi gadā uz obligāto veselības pārbaudi jānosūta darbinieki, ja darba vidē nav veikti nepieciešamie kaitīgā faktora mērījumi (kaut arī tie bija nepieciešami), jo ir iespējams, ka pastāv būtisks risks darbinieku veselībai.

Reizi divos gados veselības pārbaude būs nepieciešama darbiniekiem, kuri strādā īpašos apstākļos. (ko nosaka MK noteikumu 2.pielikums).

Reizi trijos gados pamatā nepieciešama gadījumos, ja nodarbināto veselību darbā ietekmē tādi kaitīgie darba vides faktori, kam nav noteikta robežvērtība vai darba vides riska faktora līmenis ir zems un tā radītais risks darbinieka veselībai ir neliels.

Papildu informācija un pieraksts VCA poliklīnika Arodveselības kabinetiem:

VCA poliklīnika "Pļavnieki"Arodveselības kabineta tālr.: 67246830
Zvanu centrs: 67799977
VCA poliklīnika "Elite"Zvanu centrs: 67799977
VCA poliklīnika "Aura"Arodveselības kabineta tālr.: 67566752
Zvanu centrs: 67799977
VCA poliklīnika "Jugla"Zvanu centrs: 67799977
VCA poliklīnika "Pulss 5"Arodveselības kabineta tālr.: 67566752
Reģistratūra: 67284981
VCA poliklīnika "Vesels"Reģistratūra: 67509640, 67509641
SIA "Dzelzceļa veselības centrs"Reģistratūra: 67212806
VCA poliklīnika "Olvi"Reģistratūra: 65441226; 65446092 
SIA "Medicīnas firma Dinas"Reģistratūra: 65435234
VCA poliklīnika “Liepājas MC”Reģistratūra: 63428796, 63455412

Sadarbība ar uzņēmumiem, līgumi, izbraukuma pakalpojumi – tālr. 29608838

SpeciālistsKab.St.POTCPkSe
Arodveselības un arodslimību ārsti
Viļļa Ilze 43209.30-15.3009.30-15.3009.30-15.3009.30-15.3009.30-15.30
Ārstu medicīniskā komisija
Viļļa Ilze43209.30-15.3009.30-15.3009.30-15.3009.30-15.3009.30-15.30