Mājas aprūpe

Kādos gadījumos vari saņemt medicīnisko mājas aprūpi? Un kurš palīdzēs, ja cerību uz izveseļošanos slimniekam vairs nav?

Vienu aprūpi veic sertificēta ambulatorā veselības māsa, un tā pienākas pacientiem, kuriem ir hroniskas slimības paasinājums, bet medicīnisko indikāciju dēļ viņi nespēj ierasties ārstniecības iestādē, proti, pacientiem ir diagnoze, kas uzrāda pārvietošanās traucējumus. Šī veselības aprūpe mājās ietver ādas bojājumu aprūpi (visbiežāk – izgulējumu ārstēšanu), medikamentu ievadīšanu, kad pacientam regulāri jāsaņem dažādas injekcijas, intravenozie, infūzie jeb sistēmas. Ja nepieciešama stomas (mākslīgās atveres, kas izveidotas pie zarnu operācijām) apkopšana, šiem pacientiem mājas aprūpe pienākas ne vairāk kā piecas reizes. Šajā laikā pakalpojuma sniedzējs izglīto pacienta tuviniekus un apmāca turpmākajai zarnu stomas aprūpei. Ja pacientam ir gastrostoma, traheostoma, nefrostoma vai cistostoma, medicīnas māsas vizīšu skaits nav ierobežots.

Sertificētas ambulatorās medicīnas māsas mājas aprūpes pakalpojumi pienākas arī pacientiem, kam ir nepieciešama enterāla barošana caur zondi un ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija. Personām ar hronisku slimību un pārvietošanas traucējumiem vienas mājas aprūpes epizodes ilgums ir līdz 30 dienām.
Mājas aprūpe pienākas arī pacientiem, izrakstoties no stacionārās ārstniecības iestādes vai no dienas stacionāra pēc ķirurģiskās iejaukšanās. Šajos gadījumos tā ilgst līdz 10 kalendārajām dienām. Mājas aprūpes pakalpojumus pacienti saņem ar ģimenes ārsta vai ārstniecības iestādes nosūtījumu pēc izrakstīšanas no stacionārās ārsniecības iestādes vai dienas stacionāra. Pacients vai viņa piederīgie piesakās mājas aprūpes pakalpojuma saņemšanai ārstniecības ietādes reģistratūrā, un 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža ārstniecības iestāde nodrošina pacientam nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu mājās. Ja veselības aprūpes pakalpojumu mājās nepieciešams saņemt ilgāk, tad 2 dienas pirms minētā termiņa beigām pacienta ģimenes ārsts vai ārsts, kura pamatdarbības teritorijā pacients tobrīd atrodas (gadījumā, ja pacienta ģimenes ārsts atrodas tālu), apmeklē personu un sniedz attiecīgā pakalpojuma sniedzējam atzinumu par veselības aprūpes pakalpojumu pārtraukšanu vai turpināšanu.

Rehabilitācijas pakalpojumi mājās

Otrs mājas aprūpes veids ir rehbilitācijas pakalpojumi mājās pacientiem pēc asinsizplūduma smadzenēs, smadzeņu infarkta vai neprecizēta smadzeņu insulta, kā arī smadzeņu asinsvadu slimību seku likvidēšanai. Pastāv stingrs noteikums: medicīniskā aprūpe ir jāuzsāk ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc diagnozes uzstādīšanas. Medicīniskā rehabilitācija, kas uzsākta vēlākā laika posmā, ir maz efektīva, tādējādi to neapmaksā no valsts budžeta līdzekļiem. Parasti šie slimnieki ārstējas slimnīcā, un rehabilitācijas pakalpojumi viņiem jau ir uzsākti stacionārā.
Izrakstot pacientu no stacionārās ārstniecības iestādes, ārsts rehbilitologs izveido medicīniskās rehabilitācijas plānu konkrētam pacientam un izsniedz nosūtījumu rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai mājās. Šajā plānā ir minēti rehabilitācijai nepieciešamie speciālisti – fizioterapeits, ergoterapeits vai audiologopēds.

Uzzini vairāk mūsu video galerijā:

VCA video head_Rehabilitacija.jpg