Arodveselības un arodslimību ārsts

Arodveselības un arodslimību ārsts

  • veic obligātās veselības pārbaudes strādājošajiem, atkarībā no kaitīgās darba vides un kaitīgo faktoru ietekmes uz darbinieka veselības stāvokli, ko darba devējs uzrāda nosūtījumā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.219 «Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude» prasībām;
  • nodrošina nepieciešamo speciālistu konsultācijas un diagnostiskos izmeklējumus;
  • veic periodiskas veselības pārbaudes saskaņā ar Ministru kabinetu noteikumu Nr.494 «Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm» prasībām;
  • izsniedz atzinumus par pacienta veselības stāvokli.
Veselības pārbaudes iespējams veikt gan individuāli, gan darba kolektīviem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumiem Nr. 219 «Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude» prasībām katra darba devēja pienākums ir nodrošināt saviem darbiniekiem obligātās veselības pārbaudes, ja viņu veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie vides faktori, kā arī tiem, kuriem darbā ir īpaši apstākļi.

SpeciālistsKab.St.POTCPkSe
Arodveselības un arodslimību ārsti
Viļļa Ilze 43209.30-15.3009.30-15.3009.30-15.3009.30-15.3009.30-15.30
Ārstu medicīniskā komisija
Viļļa Ilze43209.30-15.3009.30-15.3009.30-15.3009.30-15.3009.30-15.30