Ģimenes ārsts, internists

Ģimenes ārsts ir ļoti svarīgs ikvienam no mums, jo rūpējas par visas ģimenes veselību: 

 • aprūpē pacientus visa mūža garumā;
 • novēro un ārstē visas iekšķīgās slimības;
 • nosūta uz diagnostiskiem izmeklējumiem;
 • nosūta uz nepieciešamām konsultācijām ;
 • veic infekciju slimību profilaksi un ārstēšanu (difterija, ērču encefalīts, gripa);
 • veic grūtnieču aprūpi un novēro sievietes pēcdzemdību periodā, sniedz konsultācijas, nosūta uz izmeklējumiem un pie speciālistiem;
 • nepieciešamības gadījumos izsniedz Darba nespējas lapu;
 • nosūta uz darba ekspertīzes ārstu komisijām;
 • izsniedz izrakstus un izziņas par pacienta veselības stāvokli;
 • izraksta medikamentus.

Ģimenes ārsta pieņemšanas laiku veido iepriekšējais pieraksts un akūtās stundas, kurās pieņem cilvēkus ar neatliekamām problēmām. Katram ārstam akūto stundu laiki ir dažādi, bet informācija par tiem ir pieejama reģistratūrā.
NB ! Vēršam Jūsu uzmanību, ka Ģimenes ārstu prakšu darba laiki kādreiz var atšķirties no centra reģistratūrā pieejamās informācijas, jo ārsta prakse ir juridiski neatkarīgs uzņēmums un izmaiņas darba laikos regulē patstāvīgi.   

Pēc plkst.15.00, ja nav pieejams savs ģimenes ārsts, Jūs pieņems dežurārsti. (Izņemot VCA "Vesels")  Dežūrārsts sniedz palīdzībupieaugušajiem pacientiem pēkšņas saslimšanas gadījumā neatliekamo medicīnisko. Dežūrārsts sniedz palīdzību visiemārstniecības iestādes darbības teritorijas iedzīvotājiem neatkarīgi no tā, pie kura ģimenes ārsta pacients ir piereģistrēts. 

Mājas vizīte 

Ģimenes ārsti konsultē pacientus Veselības centrā, kā arī veic vizītes pie pacienta mājās. 

Par mājas vizīti nav jāmaksā: 

 • bērniem līdz 18 gadiem;
 • I grupas invalīdiem;
 • pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;
 • personām, kurām nepieciešama paliatīvā aprūpe;

Kā reģistrēties pie ģimenes ārsta? 

Ģimenes ārsts reģistrē un apkalpo visus pacientus, kuru dzīvesvieta atrodas ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā (darbības pamatteritorija noteikta līgumā ar Nacionālo veselības dienestu). 

Ģimenes ārsts var nepiekrist pacienta reģistrācijai savu pacientu sarakstā tikai gadījumā, ja: 

 • pacienta dzīvesvieta atrodas ārpus ģimenes ārsta darbības pamatteritorijas;
 • ģimenes ārsta pacientu sarakstā jau ir 2000 reģistrētu pacientu vai 900 bērnu, izņemot jau reģistrēta pacienta bērnus vai laulāto un ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā dzīvojošus pacientus.

Savstarpēji vienojoties, ģimenes ārsts drīkst reģistrēt arī pacientus, kas nedzīvo viņa apkalpotajā teritorijā.

Lai reģistrētos ģimenes ārsta pacientu sarakstā, persona vēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un aizpilda divos eksemplāros veidlapu „Vienošanās par reģistrāciju vai pārreģistrāciju ģimenes ārsta pacientu sarakstā”, kuras paraksta persona un ģimenes ārsts. 
Katrai personai ir tiesības izvēlēties citu ģimenes ārstu un veikt pārreģistrāciju. Lai veiktu pārreģistrāciju, persona vēršas pie izvelētā ģimenes ārsta un noslēdz jaunu vienošanos. 

Vienošanās veidlapas reģistrācijai vai pārreģistrācijai ģimenes ārsta pacientu sarakstā Jūs varat saņemt veselības centra reģistratūrā un/ vai pie Jūsu izvēlētā ģimenes ārsta vai medicīnas māsas.

SpeciālistsKab.St.POTCPkSe
Ģimenes ārstu prakses 2
Bogdanova Gaļina 48109.00-13.0015.00-19.0010.00-14.0015.00-19.00 110.00-14.00
Grigorenko Nataļja 46114.00-18.0008.00-12.0015.00-19.008.00-12.00 108.00-12.00
Grīviņa Gita 21115.00-19.0009.00-13.0008.00-12.0015.00-19.00 108.30-12.30
Ludmila Terjajeva (aizvieto Jevstafjevu Mirdzu)32209.00-13.009.00-13.0008.00-12.0014.00-18.0014.00-18.00
Kozaka Natālija 42208.30-13.0014.00-18.0008.00-12.0009.00-13.0009.30-13.00
Ķeņģe Alda 50108.00-12.0015.00-19.0014.00-18.0008.00-12.00 109.00-13.00
Rozenberga Dace 35208.00-13.0014.00-19.0008.00-13.0013.00-18.0008.00-13.00
Strazdiņa Ingūna 25215.00-19.3013.00-17.0009.00-12.0013.00-17.0008.00-12.00
Talente Guntra 31209.00-13.0014.00-18.3008.00-12.0009.00-13.0009.00-13.00
Primārās aprūpes ārsti - internisti
Konstantinoviča Skaidrīte 30215.00-19.0009.00-13.0008.00-12.0009.00-13.0009.00-13.00
Ozoliņa Mārīte 20215.00-19.0009.00-13.0015.00-19.009.00-13.00 114.00-18.00
Vikane Mārīte 22215.00-19.0009.00-13.0015.00-19.0009.00-13.0008.00-12.00

1 - bērnu diena

2 - privātprakses