Ilze Viļļa
sertificēts arodveselības un arodslīmību ārsts

Veic ikgadējās darbinieku veselības pārbaudes.