Marina Muhenberga
sertificēts dermatologs

Absolvējusi Rīgas Stradiņas universitāti.Strādā MC "Vesels "kopš 2014. gada.