Dace Rozenberga
sertificēts ģimenes ārsts

Absolvējusi Latvijas medicīnas akadēmiju. Strādā MC "Vesels" kopš 2011. gada.

Mārīte Ozoliņa
sertificēts ģimenes ārsts

Absolvējusi Latvijas medicīnas akadēmiju. Strādā MC "Vesels" kopš 2007. gada.

Mārīte Vikane
sertificēts pediatrs

Absolvējumi Rīgas medicīnas institūtu. Strādā MC "Vesels" kopš 1979. gada.

Skaidrīte Konstantinoviča
sertificēts internists

Absolvējusi Rīgas medicīnas institūtu. Strādā MC "Vesels" kopš 1966. gada.