Olga Vasina
ginekologs

Absolvējusi Rīgas Stradiņas universitāti. Strādā MC "Vesels" kopš 2012. gada.

Tatjana Moskaļova
sertificēts ginekologs

Absolvējusi Altajas Valsts medicīnas institūtu. Strādā MC "Vesels" kopš 1995. gada.